*ST万里(600847)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 0.00万元 542.75万元 542.75万元
2 德邦证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 0.00万元 184.69万元 184.69万元
3 金元证券股份有限公司海口南宝路证券营业部 0.00万元 177.13万元 177.13万元
4 海通证券股份有限公司海口龙昆北路营业部 0.00万元 167.21万元 167.21万元
5 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 0.00万元 138.57万元 138.57万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 中信证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 1079.57万元 0.00万元 1079.57万元
2 宏源证券股份有限公司海口龙昆北路证券营业部 559.38万元 0.00万元 559.38万元
3 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 321.64万元 0.00万元 321.64万元
4 国泰君安证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 136.59万元 0.00万元 136.59万元
5 宏源证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 96.33万元 0.00万元 96.33万元
*ST万里(600847)-2016-07-18成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2016-05-11成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2016-05-09成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2016-05-06成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2015-07-30成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2015-07-21成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2015-05-15成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2015-05-14成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2012-07-03成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2012-05-24成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2012-05-18成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2011-05-25成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2011-01-24成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2010-12-29成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2010-11-18成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2009-08-31成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2009-08-18成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2009-07-14成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2009-03-12成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2009-02-27成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-09-23成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-09-18成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-09-05成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-08-26成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-08-05成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-06-26成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-06-20成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-06-12成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-04-21成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-04-03成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-03-20成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-03-17成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2008-01-23成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2007-11-06成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2007-03-14成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2007-02-28成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2007-01-04成交龙虎榜
*ST万里(600847)-2003-04-22成交龙虎榜