S*ST前锋(600733)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 0.00万元 830.62万元 830.62万元
2 华西证券有限责任公司绵阳安昌路证券营业部 0.00万元 258.71万元 258.71万元
3 华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 0.00万元 228.33万元 228.33万元
4 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 0.00万元 84.25万元 84.25万元
5 众成证券经纪有限公司平顶山建设中路证券营业部 0.00万元 66.66万元 66.66万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 267.63万元 0.00万元 267.63万元
2 长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 237.23万元 0.00万元 237.23万元
3 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 152.96万元 0.00万元 152.96万元
4 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 144.81万元 0.00万元 144.81万元
5 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 118.89万元 0.00万元 118.89万元
S*ST前锋(600733)-2015-05-15成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2013-06-24成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2013-04-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2012-08-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2012-05-03成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2011-12-15成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2010-08-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2010-08-10成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-12-30成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-12-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-11-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-11-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-11-09成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-09-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-08-19成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-06-16成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-04-27成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-04-13成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-04-07成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-02-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-12-23成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-12-02成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-11-27成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-11-21成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-11-04成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-10-29成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-10-14成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-10-06成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-09-23成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-09-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-09-09成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-08-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-19成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-16成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-11成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-05-07成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-30成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-25成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-07成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-03-20成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-03-17成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-01-23成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2007-11-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2007-09-11成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2007-05-28成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2005-03-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2005-03-17成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2005-01-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2004-06-29成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2004-04-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2004-03-31成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2003-04-17成交龙虎榜