S*ST前锋(600733)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 东北证券有限责任公司延吉光明街证券营业部 0.00万元 1067.13万元 1067.13万元
2 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 0.00万元 512.38万元 512.38万元
3 中国银河证券股份有限公司上海东方路证券营业部 0.00万元 361.35万元 361.35万元
4 湘财证券有限责任公司杭州教工路证券营业部 0.00万元 348.82万元 348.82万元
5 国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 0.00万元 327.94万元 327.94万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 中银国际证券有限责任公司海口机场路证券营业部 405.49万元 0.00万元 405.49万元
2 申银万国证券股份有限公司浙江宁波大梁街营业部 318.42万元 0.00万元 318.42万元
3 中信金通证券有限责任公司义乌化工路证券营业部 284.11万元 0.00万元 284.11万元
4 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 209.86万元 0.00万元 209.86万元
5 中国银河证券股份有限公司郑州山河证券营业部 203.08万元 0.00万元 203.08万元
S*ST前锋(600733)-2015-05-15成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2013-06-24成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2013-04-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2012-08-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2012-05-03成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2011-12-15成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2010-08-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2010-08-10成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-12-30成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-12-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-11-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-11-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-11-09成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-09-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-08-19成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-06-16成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-04-27成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-04-13成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-04-07成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2009-02-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-12-23成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-12-02成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-11-27成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-11-21成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-11-04成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-10-29成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-10-14成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-10-06成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-09-23成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-09-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-09-09成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-08-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-19成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-16成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-06-11成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-05-07成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-30成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-25成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-07成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-04-01成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-03-20成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-03-17成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2008-01-23成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2007-11-12成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2007-09-11成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2007-05-28成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2005-03-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2005-03-17成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2005-01-18成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2004-06-29成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2004-04-26成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2004-03-31成交龙虎榜
S*ST前锋(600733)-2003-04-17成交龙虎榜