*ST沪科(600608)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 0.00万元 800.76万元 800.76万元
2 国元证券有限责任公司合肥金寨路证券营业部 0.00万元 680.00万元 680.00万元
3 财富证券有限责任公司郴州八一路证券营业部 0.00万元 650.40万元 650.40万元
4 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 0.00万元 327.36万元 327.36万元
5 广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 0.00万元 318.89万元 318.89万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 1321.96万元 0.00万元 1321.96万元
2 申银万国证券股份有限公司上海兰溪路营业部 941.98万元 0.00万元 941.98万元
3 浙商证券有限责任公司金华青春路证券营业部 885.52万元 0.00万元 885.52万元
4 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 736.91万元 0.00万元 736.91万元
5 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 517.30万元 0.00万元 517.30万元
*ST沪科(600608)-2017-01-26成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2016-12-14成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2016-11-30成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2016-11-29成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2016-11-28成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2015-03-25成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2015-03-05成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2015-03-04成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2013-05-15成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2012-08-24成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2012-08-01成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2011-12-19成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2011-12-14成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2011-05-24成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2011-04-13成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2010-11-16成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2010-07-16成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2010-07-01成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2010-06-24成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2010-05-14成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2009-08-19成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2009-07-02成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2009-03-23成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2009-03-03成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-11-19成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-10-22成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-09-09成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-08-13成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-08-08成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-06-19成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-06-16成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-06-11成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-04-25成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-04-18成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-04-15成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-04-03成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-03-31成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-03-19成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2008-01-23成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-12-20成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-10-24成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-10-15成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-09-05成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-08-06成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-07-12成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-07-09成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-06-28成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2007-05-16成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2006-03-08成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2006-01-25成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2004-12-15成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2004-12-10成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2004-10-14成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2004-04-05成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2003-11-19成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2003-09-08成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2003-02-12成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2003-01-24成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2003-01-16成交龙虎榜
*ST沪科(600608)-2003-01-13成交龙虎榜