*ST新赛(600540)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 机 构专用 0.00万元 2007.24万元 2007.24万元
2 机 构专用 0.00万元 1610.26万元 1610.26万元
3 机构专用3 0.00万元 1610.26万元 1610.26万元
4 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 0.00万元 531.61万元 531.61万元
5 金元证券股份有限公司南通青年中路证券营业部 0.00万元 527.45万元 527.45万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 联讯证券经纪有限责任公司上海长宁路证券营业部 618.90万元 0.00万元 618.90万元
2 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 454.51万元 0.00万元 454.51万元
3 中信金通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 368.61万元 0.00万元 368.61万元
4 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 325.00万元 0.00万元 325.00万元
5 光大证券股份有限公司宁波开明街证券营业部 291.91万元 0.00万元 291.91万元
*ST新赛(600540)-2017-03-28成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2016-04-22成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2015-09-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2012-11-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-11-29成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-11-04成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-07-07成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-07-04成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2010-03-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2009-12-28成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2009-10-12成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-10-06成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-18成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-01成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-07-16成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-07-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-06-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-24成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-10成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-03-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-26成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-01成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-11成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-09-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-02-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-01-22成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-01-19成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2006-06-26成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2006-06-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-11-10成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-05-23成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-04-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-09-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-04-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-02-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-01-09成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-01-08成交龙虎榜