*ST新赛(600540)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 0.00万元 1406.46万元 1406.46万元
2 金元证券股份有限公司宁波大沙泥街证券营业部 0.00万元 1307.48万元 1307.48万元
3 德恒证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 0.00万元 1217.62万元 1217.62万元
4 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 0.00万元 1068.15万元 1068.15万元
5 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 0.00万元 836.57万元 836.57万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 海通证券股份有限公司交易总部 1018.49万元 0.00万元 1018.49万元
2 联合证券有限责任公司北京西三环北路证券营业部 903.93万元 0.00万元 903.93万元
3 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 752.98万元 0.00万元 752.98万元
4 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 718.67万元 0.00万元 718.67万元
5 国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 691.86万元 0.00万元 691.86万元
*ST新赛(600540)-2017-03-28成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2016-04-22成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2015-09-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2012-11-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-11-29成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-11-04成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-07-07成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-07-04成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2010-03-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2009-12-28成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2009-10-12成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-10-06成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-18成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-01成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-07-16成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-07-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-06-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-24成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-10成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-03-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-26成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-01成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-11成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-09-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-02-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-01-22成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-01-19成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2006-06-26成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2006-06-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-11-10成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-05-23成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-04-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-09-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-04-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-02-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-01-09成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-01-08成交龙虎榜