*ST新赛(600540)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 上海远东证券有限公司上海金桥路证券营业部 0.00万元 973.17万元 973.17万元
2 中国银河证券股份有限公司湛江证券营业部 0.00万元 714.61万元 714.61万元
3 厦门证券有限公司莲前西路营业部 0.00万元 559.37万元 559.37万元
4 国元证券有限责任公司蚌埠胜利西路证券营业部 0.00万元 279.11万元 279.11万元
5 中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营业部 0.00万元 241.65万元 241.65万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 机构专用 2360.59万元 0.00万元 2360.59万元
2 广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 460.45万元 0.00万元 460.45万元
3 中信建投证券有限责任公司北京市海淀南路证券营业部 407.00万元 0.00万元 407.00万元
4 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 366.65万元 0.00万元 366.65万元
5 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 302.61万元 0.00万元 302.61万元
*ST新赛(600540)-2017-03-28成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2016-04-22成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2015-09-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2012-11-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-11-29成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-11-04成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-07-07成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2011-07-04成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2010-03-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2009-12-28成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2009-10-12成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-10-06成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-18成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-09-01成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-07-16成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-07-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-06-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-24成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-10成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-04-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-03-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-26成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-02-01成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-17成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2008-01-11成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-09-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-02-14成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-01-22成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2007-01-19成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2006-06-26成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2006-06-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-11-10成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-05-23成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2005-04-25成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-09-03成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-04-15成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-02-02成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-01-09成交龙虎榜
*ST新赛(600540)-2004-01-08成交龙虎榜