ST仰帆(600421)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
买卖金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额
1 南方证券股份有限公司深圳爱国路证券营业部 0.00万元 0.00万元 0.00万元
2 亚洲证券有限责任公司宁波西河街证券营业部 0.00万元 0.00万元 0.00万元
3 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 0.00万元 0.00万元 0.00万元
4 长城证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 0.00万元 0.00万元 0.00万元
5 华泰证券有限责任公司无锡解放西路证券营业部 0.00万元 0.00万元 0.00万元
ST仰帆(600421)-2018-01-16成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2017-05-24成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2017-05-23成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2017-05-10成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2017-01-19成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2017-01-11成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2017-01-09成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2016-06-20成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2016-05-25成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2016-01-11成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2015-12-09成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2015-12-08成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2015-11-24成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2015-08-14成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2014-12-22成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2014-12-15成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2013-10-21成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2013-10-14成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2012-08-01成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2012-05-04成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2012-03-29成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2011-12-16成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2010-06-17成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2010-05-10成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-08-18成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-08-13成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-06-17成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-05-15成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-03-25成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-03-06成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-03-03成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2009-02-18成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-12-04成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-11-19成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-11-12成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-11-03成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-10-29成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-10-17成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-10-14成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-09-25成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-09-16成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-09-10成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-08-18成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-08-12成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-07-30成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-06-19成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-06-16成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-06-11成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-05-30成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-05-27成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2008-05-22成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2007-05-11成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2006-10-30成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2006-08-16成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2006-06-30成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2004-12-24成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2004-07-16成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2004-07-12成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2004-06-28成交龙虎榜
ST仰帆(600421)-2004-06-10成交龙虎榜