ST成城(600247)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 中国银河证券股份有限公司佛山市顺德大良证券营业部 0.00万元 228.14万元 228.14万元
2 西南证券股份有限公司重庆珠江路证券营业部 0.00万元 186.58万元 186.58万元
3 光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 0.00万元 131.15万元 131.15万元
4 信达证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 0.00万元 84.08万元 84.08万元
5 新时代证券有限责任公司天津上海道证券营业部 0.00万元 74.10万元 74.10万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 1155.94万元 0.00万元 1155.94万元
2 中信建投证券有限责任公司上海世纪大道证券营业部 578.00万元 0.00万元 578.00万元
3 世纪证券有限责任公司深圳福虹路证券营业部 521.36万元 0.00万元 521.36万元
4 东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 520.20万元 0.00万元 520.20万元
5 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 346.80万元 0.00万元 346.80万元
ST成城(600247)-2018-02-05成交龙虎榜
ST成城(600247)-2016-05-12成交龙虎榜
ST成城(600247)-2015-12-08成交龙虎榜
ST成城(600247)-2015-09-08成交龙虎榜
ST成城(600247)-2015-07-10成交龙虎榜
ST成城(600247)-2015-07-09成交龙虎榜
ST成城(600247)-2015-05-15成交龙虎榜
ST成城(600247)-2015-04-30成交龙虎榜
ST成城(600247)-2014-12-17成交龙虎榜
ST成城(600247)-2014-12-08成交龙虎榜
ST成城(600247)-2014-09-11成交龙虎榜
ST成城(600247)-2014-08-26成交龙虎榜
ST成城(600247)-2013-08-06成交龙虎榜
ST成城(600247)-2013-02-21成交龙虎榜
ST成城(600247)-2013-02-18成交龙虎榜
ST成城(600247)-2013-02-08成交龙虎榜
ST成城(600247)-2013-02-06成交龙虎榜
ST成城(600247)-2012-08-13成交龙虎榜
ST成城(600247)-2012-08-09成交龙虎榜
ST成城(600247)-2012-04-25成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-07-25成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-05-30成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-05-13成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-03-29成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-03-28成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-03-25成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-03-24成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-03-22成交龙虎榜
ST成城(600247)-2011-03-14成交龙虎榜
ST成城(600247)-2010-05-13成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-11-27成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-11-26成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-10-26成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-10-22成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-10-21成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-08-26成交龙虎榜
ST成城(600247)-2009-06-05成交龙虎榜
ST成城(600247)-2008-03-04成交龙虎榜
ST成城(600247)-2008-01-18成交龙虎榜
ST成城(600247)-2007-01-09成交龙虎榜
ST成城(600247)-2006-09-18成交龙虎榜
ST成城(600247)-2005-08-18成交龙虎榜
ST成城(600247)-2005-07-01成交龙虎榜
ST成城(600247)-2005-04-20成交龙虎榜
ST成城(600247)-2005-03-17成交龙虎榜
ST成城(600247)-2005-03-03成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-12-17成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-12-15成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-08-17成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-07-23成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-06-29成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-06-14成交龙虎榜
ST成城(600247)-2004-05-20成交龙虎榜