*ST新亿(600145)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 华龙证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 0.00万元 7986.60万元 7986.60万元
2 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 0.00万元 2159.19万元 2159.19万元
3 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 0.00万元 1629.51万元 1629.51万元
4 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 0.00万元 1429.41万元 1429.41万元
5 东海证券有限责任公司武汉建设大道证券营业部 0.00万元 1286.20万元 1286.20万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 江海证券经纪有限责任公司深圳宝安南路证券营业部 2310.08万元 0.00万元 2310.08万元
2 国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 1712.48万元 0.00万元 1712.48万元
3 方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 1639.93万元 0.00万元 1639.93万元
4 国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1374.78万元 0.00万元 1374.78万元
5 华泰证券有限责任公司绍兴上大路证券营业部 1198.17万元 0.00万元 1198.17万元
*ST新亿(600145)-2015-09-08成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2014-12-25成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2014-12-17成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2014-04-29成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2013-07-25成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2012-09-18成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2012-08-24成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2012-08-01成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2012-05-14成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2012-05-09成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2012-01-17成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2011-12-23成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2011-12-20成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2011-05-26成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2011-05-20成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2010-12-23成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2010-10-18成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2010-07-01成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2010-05-19成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2010-05-06成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2010-04-20成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-06-30成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-06-15成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-05-14成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-05-05成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-04-22成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-04-17成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2009-02-16成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-12-29成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-09-03成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-05-29成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-05-21成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-05-20成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-01-23成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2008-01-22成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2007-06-11成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2007-03-05成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2007-02-05成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2007-01-08成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2006-11-09成交龙虎榜
*ST新亿(600145)-2006-06-15成交龙虎榜