*ST河化(000953)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 2424.58万元 2541.04万元 116.45万元
2 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 212.60万元 2492.44万元 2279.84万元
3 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1915.40万元 2058.51万元 143.11万元
4 华泰证券股份有限公司舟山解放东路证券营业部 1369.84万元 1514.16万元 144.31万元
5 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 1404.32万元 1497.20万元 92.87万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 2424.58万元 2541.04万元 -116.45万元
2 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 1915.40万元 2058.51万元 -143.11万元
3 广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业部 1764.39万元 14.90万元 1749.49万元
4 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 1509.25万元 4.46万元 1504.79万元
5 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 1404.32万元 1497.20万元 -92.87万元
*ST河化(000953)-2017-12-15成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-12-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-11-28成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-03-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-12-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-11成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-30成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-02-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-14成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-03成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-03-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2014-04-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2013-04-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-07-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-02-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2010-10-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-09-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-06-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-11-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-06-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-05-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-01-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-10-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-05-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-04-17成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2006-11-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-03-18成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-01-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-11-05成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-04-30成交龙虎榜