*ST河化(000953)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 申万宏源证券有限公司宁波甬江大道证券营业部 0.00万元 24.56万元 24.56万元
2 国泰君安证券股份有限公司深圳松岗证券营业部 0.00万元 16.21万元 16.21万元
3 东莞证券股份有限公司揭阳黄岐山大道证券营业部 0.00万元 14.32万元 14.32万元
4 华龙证券股份有限公司乌鲁木齐扬子江路证券营业部 0.00万元 14.32万元 14.32万元
5 中国银河证券股份有限公司北京陶然桥证券营业部 0.00万元 13.51万元 13.51万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 湘财证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 234.55万元 0.00万元 234.55万元
2 宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营业部 181.25万元 0.00万元 181.25万元
3 机构专用 148.61万元 0.00万元 148.61万元
*ST河化(000953)-2017-12-15成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-12-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-11-28成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-03-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-12-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-11成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-30成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-02-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-14成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-03成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-03-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2014-04-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2013-04-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-07-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-02-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2010-10-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-09-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-06-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-11-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-06-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-05-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-01-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-10-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-05-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-04-17成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2006-11-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-03-18成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-01-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-11-05成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-04-30成交龙虎榜