*ST河化(000953)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 信达证券股份有限公司铁岭光荣街证券营业部 0.00万元 325.24万元 325.24万元
2 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 231.45万元 235.70万元 4.25万元
3 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6.12万元 215.96万元 209.84万元
4 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 144.60万元 153.58万元 8.98万元
5 中国银河证券股份有限公司北京广渠门大街证券营业部 1.20万元 146.88万元 145.67万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 231.45万元 235.70万元 -4.25万元
2 申银万国证券股份有限公司长春东朝阳路证券营业部 162.56万元 0.00万元 162.56万元
3 光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 146.78万元 141.15万元 5.62万元
4 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 144.60万元 153.58万元 -8.98万元
5 中国银河证券股份有限公司烟台证券营业部 118.44万元 0.29万元 118.15万元
*ST河化(000953)-2017-12-15成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-12-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-11-28成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-03-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-12-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-11成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-30成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-02-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-14成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-03成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-03-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2014-04-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2013-04-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-07-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-02-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2010-10-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-09-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-06-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-11-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-06-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-05-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-01-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-10-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-05-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-04-17成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2006-11-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-03-18成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-01-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-11-05成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-04-30成交龙虎榜