*ST河化(000953)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 139.06万元 280.99万元 141.93万元
2 国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 439.29万元 148.44万元 -290.85万元
3 国信证券有限公司深圳红岭中路证券营业部 154.82万元 131.85万元 -22.97万元
4 华西证券 79.32万元 128.69万元 49.37万元
5 国海证券有限责任公司南宁友爱路证券营业部 17.74万元 123.37万元 105.63万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 中国银河证券有限责任公司广州解放中路证券营业部 641.34万元 4.20万元 637.14万元
2 华林证券有限责任公司广州多宝路证券营业部 503.09万元 0.00万元 503.09万元
3 国海证券有限责任公司广州寺右新马路证券营业部 439.29万元 148.44万元 290.85万元
4 广州证券广州先烈中路部 266.57万元 19.48万元 247.09万元
5 中国银河证券有限责任公司广州五羊新城证券营业部 241.77万元 2.16万元 239.60万元
*ST河化(000953)-2017-12-15成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-12-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-11-28成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-03-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2017-01-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-12-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-11-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-11成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-10-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-30成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-09-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-07-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-04-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-02-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2016-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-07-14成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-04成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-06-03成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2015-03-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2014-04-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2013-04-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-08-01成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-07-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2012-02-07成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2010-10-27成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-09-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-07-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2009-06-16成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-11-24成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-06-06成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-05-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2008-01-08成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-10-09成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-05-25成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-04-17成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-29成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2007-01-26成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2006-11-13成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-03-18成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2004-01-12成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-19成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-12-10成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-11-05成交龙虎榜
*ST河化(000953)-2003-04-30成交龙虎榜