*ST天化(000912)成交龙虎榜

龙虎榜汇总

交易日期:
卖出金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净卖出
1 平安证券有限责任公司杭州潮王路证券营业部 0.00万元 2838.78万元 2838.78万元
2 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 5.08万元 2385.51万元 2380.43万元
3 中信证券(浙江)有限责任公司温岭万昌中路证券营业部 299.25万元 2129.89万元 1830.64万元
4 信达证券股份有限公司广州中山大道证券营业部 8.58万元 1762.15万元 1753.57万元
5 招商证券股份有限公司北京知春东里证券营业部 126.23万元 1539.64万元 1413.41万元
买入金额最大的前5名
排名 营业部 买入金额 卖出金额 净买入
1 中信证券股份有限公司上海安亭证券营业部 11764.01万元 70.72万元 11693.29万元
2 国泰君安证券股份有限公司西安东关正街证券营业部 1961.15万元 82.95万元 1878.20万元
3 国金证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 1059.98万元 403.23万元 656.75万元
4 中国民族证券有限责任公司乌鲁木齐人民路证券营业部 901.62万元 0.08万元 901.53万元
5 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 663.76万元 59.26万元 604.50万元
*ST天化(000912)-2017-12-22成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-12-19成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-12-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-11-20成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-09-25成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-09-12成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-07-25成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-07-11成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-07-05成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-20成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-15成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-06-02成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-24成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-13成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2017-04-11成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-11成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-10成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-11-04成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-10-27成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-10-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-10-24成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-30成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-29成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-28成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-09-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-07-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-06-20成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2016-03-15成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2015-06-05成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2015-05-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2015-01-23成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2014-10-22成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2014-05-08成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2014-05-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2013-03-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2011-09-07成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2011-08-29成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-27成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-25成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2008-06-24成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2007-03-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2006-07-17成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2006-07-14成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2006-02-13成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2005-05-26成交龙虎榜
*ST天化(000912)-2004-10-25成交龙虎榜